360 Çap ediş joraplary Dizaýn ýygyndy-Sport seriýasy

Gysga düşündiriş:

Material: Poliester joraplar / Pagta joraplary hökmany

MOQ: 100 jübüt / dizaýn / ululyk

Ölçegi: S / M / L.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaplamak

Poly sumka bukjasy (omörite paket goşmaça çykdajy bilen elýeterlidir)

Gaplamagyň ululygy:

S: 50 * 45 * 27CM / 200Pair agramy: 8.2KG

M: 54 * 45 * 27CM / 200Pair agramy: 9,6KG

L: 58 * 45 * 27CM / 200Pair agramy: 11KG

jorap-maska-şablonlar
LBSISI-Durmuş-arassa-jorap-gaplamak-sumkalar-opp-plastik-jorap-sumka-aç-açan-sumka-gaplamak-öz-özüne ýelmeýän-möhür.jpg_q50
Custöriteleşdirilen-täze-dizaýn-çal-tagta-reňk-çap-jorap-sowgat-kagyz-gutular-ellik-gaplama-guty-gyzgyn-möhürleme-logotip
Bombas-jorap-syn-1
Joraplar_Gaplamak_4_1

Eltip bermegiň wagty

5 iş gününiň içinde 500 basgançak gowşuryş.+ Hytaýdan 5 ~ 10 gün gyssagly wagt
8 iş gününiň içinde 1000 basgançak gowşuryş.+ Hytaýdan 5 ~ 10 gün gyssagly wagt
15 iş gününiň içinde 2000 basgançak gowşurmak.+ Hytaýdan 5 ~ 10 gün gyssagly wagt
2000-den gowrak pls satyjy bilen maslahatlaşýar.häzirki önümçilik meýilnamasyna laýyklykda maslahat bereris.
PS 1. Tassyklanylan nusga esasynda gowşuryş wagty
PS 2. Sesi, agramy dürli-dürli bolany sebäpli, ekspress (az haryt) ýa-da deňiz ýükleri (ýokary göwrümli harytlar) üçin mümkinçilikler bar
PS 3. Salgyt we import tölegleri alyjynyň jogapkärçiligidir

Töleg usuly

Sim geçirmek TT;Western Union;PayPal

Eltip bermek we daşamak

Kiçijik paketler ekspress, uly göwrümli paketler gämi, deňiz, howa ýa-da gury ýer arkaly iberilýär.Ekspeditorlar ýa-da hyzmatdaş hyzmatdaş iberijimiz bellenip bilner.

7af83859

Yzyna we yzyna gaýtarmak syýasaty

Designörite dizaýn buýrugy NOOK

Seresaplyk

Maşyn ýuwmak, içerde ýuwmak.
Akartma.
Gury pes.
Demir etmäň.
Arassalamaň.

Arza

Tötänleýin eşik.Köçe eşikleri.Sport eşikleri.Işleýän eşik.Tigir sürmek, açyk eşik we ş.m.

gysyş joraplary
tötänleýin
açyk jorap
welosiped joraplary
jorap geýmek
moda joraplary

Fak

Customörite paket alyp bilerinmi?
Hawa, paketiňizi goşmaça çykdajy bilen düzüp bileris.Adaty gaplamak Opp sumkasydyr.Öz logotipiňiziň baş kartasy / zolagy / gutulary bolmak isleseňiz.MOQ 1000 sany.Mysal üçin jorap zakazyňyz 1000 basgançakdan az.Iň az paket ýasap bilersiňiz.Toparlary tertipleşdiriň.Indiki sargytlary ulanmak üçin size ýörite paketleri saklarys.

bgbb

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň