Обиколка на завода

Производство за плетене на чорапи

Печат на чорапи (работилница)