Visita a la fàbrica

Producció de punt de mitjons

Impressió de mitjons (taller)