Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Παραγωγή Πλεκτοκαλτσών

Εκτύπωση κάλτσων (Εργαστήριο)